Strona Główna O mnie Doświadczenie Oferta Linki Kontakt
     
  Grafologia - ekspert, biegy mgr Leszek Komiski

O mnie

Moją główną pasją zawodową i osobistą jest kryminalistyka.

Pracuję na stanowisku zastępcy kierownika Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Pile, prowadząc także nadal zajęcia dydaktyczne z zakresu taktyki i techniki kryminalistycznej.

Od roku 2013 jestem członkiem Wielkoposlkiego Stowarzyszenia Grafologicznego.

Od 2003 r. jako biegły wpisany na listę biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu wydaję opinie z zakresu kryminalistycznych badań dokumentów dla prokuratur i sądów województwa wielkopolskiego.

Od 2005 r. jestem członkiem i ekspertem Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, działająego na rzecz organów ścigania, prokuratur i sądów z całego kraju.

W latach 1996-2007 pracowałem w Laboratorium Kryminalistycznym, najpierw KWP w Pile, a następnie Zespół Zamiejscowy w Pile KWP w Poznaniu. Jako absolwent Podyplomowego Studium Oficerskiego Ekspertów Kryminalistyki Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w roku 1999 uzyskałem szlify oficerskie. W latach 2001 - 2010 posiadałem służbowe uprawnienia do samodzielnego sporządzania ekspertyz i wydawania opinii z zakresu klasycznych badań dokumentów w policji nadane przez Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji.

W latach 1994-1996 pracowałem jako nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół im. St. Staszica i Liceum Ogólnokształcącym im. W. Pola w Pile.

Jestem absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Wydział Humanistyczny (kierunek filologia polska). Tytuł magistra uzyskałem w 1994 r. W trakcie studiów byłem współautorem sesji naukowych i popularno-naukowych. Byłem stałym współpracownikiem Kwartalnika Literackiego „Kresy”, uprawiając aktywnie działalność krytyczno-literacką (kilkanaście publikacji w periodykach „Kresy”, W drodze”, „Przegląd Powszechny”, „Najwyższy Czas”, Rocznik Nadnotecki”). Zajmowałem się także działalnością edytorską (publikacja książkowa Samotność słowa. Z listów do Wacława Iwaniuka - opracowanie krytyczne i opatrzenie wstępem, Wydawnictwo Stowarzyszenie Literackie „Kresy, Lublin 1995).

Poza kryminalistyką, a szczególnie badaniami dokumentów, które są największą pasją zawodową, moim głównym hobby jest muzyka klasyczna. Kolekcjonuję namiętnie wszelkie dawne i współczesne nagrania, które niekiedy recenzujęSłucham też chętnie jazzu. Nieustannie w kręgu zainteresowań zostaje informatyka i Internet. Moje inne pasje dotyczą literatury, w tym dobra proza, diarystyka i wspomnienia głównie XX-wieczne, czytane przy dobrym winie :)

Szczególne względy czytelnicze kieruję w strone literatury kryminalnej, zarówno obejmującej współczesny świat przedsatwiony, jak i retrokryminałów. Pasja ta zrodziła z pomocą innych nowe przedsięwzięcie, w którym aktywnie uczestniczę: Festiwal Kryminału "Kryminalna Piła".

 

 

 
     
Projekt i realizacja - Webtom.pl © 2006