Strona Główna O mnie Doświadczenie Oferta Linki Kontakt
     
  Grafologia - ekspert, biegy mgr Leszek Komiski

Doświadczenie

Kryminalistyka, a zwłaszcza kryminalistyczne badania dokumentów, są moja pasją zawodową i osobistą, którą staram się rozwijać w różnych formach, zarówno rzetelnym wykonywaniu i wydawaniu opinii kryminalistycznych, jak i pracach dydaktyczno-naukowych:

 • referat Nowoczesne technologie na miejscu zdarzenia i ich wykorzystanie w procesie wykrywczym  - korzyści i ograniczenia wygłoszony podczas konferencji „Kryminalistyka i kryminologia – wyzwania XXI wieku”, 8 października 2018 r. w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie;
 • publikacja artykułu O funkcji identyfikacyjnej pisma ręcznego raz jeszcze, [w:] Zagadnienia dowodu z ekspertyzy dokumentów, red. nauk. Rafał Cieśla, Wrocław 2017, ISBN 978-83-65653-22-2;
 • referat "Ręczna robota". O fałszerstwie, weryfikacji i czymś więcej, wygłoszony podczas konferencji "Bezpieczeństwo dokumentów publicznych" organizowanej rzez przez Polską Wytwórnię papierów Wartościowych, 11 grudnia 2017, Warszawa;
 • referat Bezzałogowe statki powietrzne - potrzeby i wymagania Policji (ze szczególnym uwzględnieniem zadań słuzby kryminalnej), wygłoszony podczas konferencji "DronTech 2nd World Meeting Business - Science - Human" 5-6 października 2017, Toruń;
 • publikacja artykułu O zasadach pobierania materiału porównawczego do badań pisma ręcznego raz jeszcze, "Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny" 2017, nr 30;
 • współautorstwo [wraz z M. Nowakowski] O błędach i zasadach sporządzania postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego - z praktycznych doświadczeń, w: "Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny" 2016, nr 2 (27);
 • publikacja artykułu Zagadnienie fałszowania pieczęci w świetle wybranych materiałów z zasobu Instytutu Pamięci Narodowej, "Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny" 2016, nr 26;
 • publikacja artykułu O roli i znaczeniu dodatkowej dokumentacji z czynności procesowej oględzin. Projekt dokumentu, "Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny" 2016, nr 1 (26);
 • współautorstwo [wraz z M. Brzozowska] Praktyczne możliwości nowoczesnych technik pomiarowych (2D i 3D) podczas oględzin miejsc zdarzeń oraz ich wykorzystanie w dalszym procesie wykrywczym w perspektywie korzyści i ograniczeń prawnoprocesowych [w:] Przestępczość w XXI wieku - zapobieganie i zwalczanie. Problemy technologiczno-informatyczne, red. W. Filipkowski, E. Pływaczeski, Z. Rau, Warszawa 2015, ISBN: 978-83-264-3462-4;
 • współautorstwo pozycji wydawniczej [wraz z M. Brzozowską] Postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego. Poradnik praktyczny, Szkoła Policji w Pile, Piła 2014, ISBN 978-83-88360-72-5
 • współreferat [wraz z Agatą Wąsewicz-Madejek] Zagadnienie fałszowania pieczęci w świetle wybranych materiałów z zasobu Instytutu Pamięci Narodowej wygłoszony podczas sesji naukowej "Pieczęcie w warsztacie badawczym historyka okresu Polski Ludowej" organizowanej w ramach współpracy pomiędzy Instytutem Historii Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu a Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, 1 grudfnia 2014 IPN Poznań;
 • wykład inauguracyjny O zabezpieczeniu i badaniu śladów biologicznych w perspektywie zmian kodeksu postępowania karnego - z policyjnych doświadczeń słów kilka na studiach podyplomowych na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu, 15 listoapda 2014 r. UAM Poznań;
 • publikacja artykułu Ilustrowanie opinii pismoznawczej - konieczność czy wybór? Miejsce i znaczenie materiału poglądowego w opinii w: Dokument i jego badania, red. R. Cieśla, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2014, ISBN 978-83-61370-78-9
 • publikacja artykułu [wraz z Marcinem Nowakowskim]  Bezpieczny dokument i "niebezpieczna" weryfikacja, "Człowiek i Dokumenty" 2014, nr 33;
 • współreferat [wraz z Marcinem Nowakowskim] Nowe prawo jazdy - bezpieczny dokument i "niebezpieczna" weryfikacja wygłoszony podczas konferencji „Technicznokryminalistyczne badania autentyczności dokumentów publicznych” zorganizowanej przez Katedrę Kryminalistyki Wydziału prawa i Administracji UAM i Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych - 19-20 wrzesień 2013, Poznań;
 • publikacja artykułu Ilustrowanie opinii pismoznawczej - konieczność czy wybór? Miejsce i znaczenie materiału poglądowego w opinii, "Problemy Kryminalistyki" nr 278/2012;
 • publikacja artykułu O komputerowych możliwościach odwzorowywania obrazu pisma ręcznego - raz jeszcze w: Technicznokryminalistyczne badania autentyczności dokumentów publicznych. Materiały 8. Konferencji, red. H. Kołecki, Wydawnictwo Poznańskie 2012, s. 89-101, ISBN 978-83-7177-890-2;
 • publikacja artykułu Wiedza i świadomośc urzędników oraz funkcjonariuszy Policji w obszarze znajomości zabezpieczeń i weryfikacji autentyczności dokumentów publicznych w: Technicznokryminalistyczne badania autentyczności dokumentów publicznych. Materiały 8. Konferencji, red. H. Kołecki, Wydawnictwo Poznańskie 2012, s. 133-145, ISBN 978-83-7177-890-2;
 • dwukrotna prezentacja wykładu "Pismo prawdę ci powie". Kryminalistyczne badania pisma ręcznego i podpisów podczas "Nocy naukowców" w bibliotece Politechniki Poznańskiej, 28 września 2012 r.;
 • rederat Ilustrowanie opinii pismoznawczej - konieczność czy wybór? Miejsce i znaczenie materiału poglądowego w opinii wygłoszony podczas XV Wrocłwskiego Sympozjum Badań Pisma, 19-21 września 2012 r., Uniwersytet Wrocławski;
 • publikacja artykułu Znajomość zabezpieczeń dokumentów wśród urzędnikow i funkcjonariuszy Policji w kwartalniku "Człowiek i Dokumenty"  nr 24, 2012, ISSN 1895-7552;
 • publikacja recenzji książki M. Żołnej "Eksperyment procesowo-kryminalistyczny. Istota i dowodowa rola" w "Kwartalniku Prawno-Kryminalistycznym"  nr 3-4 (8-9) 2011 wydawanym przez Szkołę Policji w Pile, ISSN 2080-5810;

 • publikacja recenzji książki M. Całkiewicz "Oględziny zwłok i miejsca ich znalezienia" w "Kwartalniku Prawno-Kryminalistycznym"  nr 6-7/2011 wydawanym przez Szkołę Policji w Pile, ISSN 2080-5810;

 • komunikat Wiedza i świadomość urzędników oraz funkcjonariuszy Policji w obszarze znajomości wybranych dokumentów publicznych wygłoszony podczas konferencji „Technicznokryminalistyczne badania autentyczności dokumentów publicznych” zorganizowanej przez Katedrę Kryminalistyki Wydziału prawa i Administracji UAM i Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych - wrzesień 2011, Poznań;

 • referat O komputerowych możliwościach odwzorowania obrazu pisma raz jeszcze wygłoszony podczas konferencji „Technicznokryminalistyczne badania autentyczności dokumentów publicznych” zorganizowanej przez Katedrę Kryminalistyki Wydziału prawa i Administracji UAM i Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych - wrzesień 2011, Poznań;

 • publikacja recenzji książek M. Całkiewicz "Modus operandi sprawcow zabójstw" i "Oględziny zwłok i miejsca ich znalezienia" w miesięczniku "Policja 997" nr 1 (70)/2011;

 • publikacja artykułu: Ryzyko wnioskowania na podstawie kopii w świetle komputerowych możliwości odwzorowania obrazu pisma , [w:] Co nowego w kryminalistyce - przegląd zagadnień z zakresu zwalczania przestępczości, Red. E. Gruza, M. Goc, T. Tomaszewski, SAWPiA UW, Warszawa 2010, ss. 433, ISBN 978-83-931606-1-7;
 • współautorstwo pozycji wydawniczej [wraz z L. Szplitem i W. Misiem] Wybrane czynności techniczno-kryminalistyczne podczas oględzin miejsc zdarzeń bez udziału technika kryminalistyki, Szkoła Policji w Pile, 2010, ISBN 978-83-88360-41-1
 • pozycja wydawnicza Dokument jako ślad kryminalistyczny. Wybrane aspekty, Szkoła Policji w Pile, Piła 2010. ISBN 978-83-88-36050-3;
 • publikacja recenzji książki M. Całkiewicz "Kryminalistyczne badania patologicznego pisma ręcznego" w "Problemach Kryminalistyki" nr 268/2010 ;

 • artykuł (współautorstwo) w "Problemach Kryminalistyki" nr 267/2010  Wykorzystanie możliwości nowoczesnego skanowania 3D w oględzinach miejsca zdarzenia i ich dokumentowania;

 • wykład (wraz z W. Kubiszem z Leica Geosystems) w ramach cyklu wykładów Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Warszawa 19.03.2010 r. - Wykorzystanie możliwości nowoczesnego skanowania 3D w oględzinach miejsca zdarzenia i ich dokumentowania;

 • badanie rękopisu C.K.Norwida Wędrowny sztukimistrz i rekopisów Teofila Lenartowicza pod kątem wykonawstwa fragmentu ww. poematu. Ekspertyza została wykorzystana w opracowaniu redakcyjnym Dzieł wszystkich C. Norwida. Zob. C. Norwid Poematy, tom III Dzieł wszystkich, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Biblioteka Narodowa, Lublin 2009;

 • współautorstwo pozycji wydawniczej [wraz z A. Malanowicz z CLK KGP] Fonoskopia, Szkoła Policji w Pile, Piła 2009;

 • artykuł (współautorstwo) w "Kwartalniku Prawno-Kryminalistycznym" nr 2/2009 wydawanym przez Szkołę Policji w Pile  Wykorzystanie możliwości nowoczesnego skanowania 3D w oględzinach miejsca zdarzenia i ich dokumentowania;

 • referat (współautorstwo) na XIII Konferencji Naukowo-Technicznej REMO 2009 - Wrocław Pałac Wojanów 2-4.12.2009 r. - Wykorzystanie możliwości nowoczesnego skanowania 3D w oględzinach miejsca zdarzenia i ich dokumentowania [publikacja konferencyjna w specjalnym wydaniu "Wiadomości konserwatorskich" nr 26/2009 - L. Koźmiński, M. Brzozowska, J. Kościuk, W. Kubisz: Wykorzystanie możliwości nowoczesnego skanowania 3D w oględzinach miejsca zdarzenia i ich dokumentowania;

 • wykład w ramach cyklu wykładów Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Warszawa 25.09.2009 r. - Ryzyko wnioskowania na podstawie kopii w świetle komputerowych możliwości odwzorowania obrazu pisma;

 • współorganizacja spotkania warsztatowego Możliwości wykorzystania technologii skanowania 3D w zakresie praktycznych czynności oględzinowych i ich dokumentowania, Szkoła Policji w Pile, 8 września 2009 r. oraz referatów na ww. spotkaniu Wykorzystanie technologii skanowania 3D w dokumentacji zdarzeń kryminalnych przez amerykańskie i europejskie służby policyjneOględziny symulowanego miejsca zabójstwa - granice błędu badawczego (człowieka i skanera); 

 • publikacja recenzji  Praktycy dla praktyków, [dot. pozycji wydawniczych "Vademecum technika kryminlaistyki" pod red. Jacka Mazepy, oraz M. Goc, J. Moszczyński, E. Gruza "Kryminalistyka - czyli rzecz o metodach śledczych"] opublikowana w miesięczniku "Policja 997", nr 51/09;

 • referat Ryzyko wnioskowania na podstawie kopii w świetle komputerowych możliwości odwzorowania obrazu pisma, wygłoszony na V Sympozjum Kryminalistycznym "Kryminalistyka - mity a rzeczywistość", 28-30 maja 2009 r., Ciechocinek;

 • pozycja wydawnicza Kryminalistyczne aspekty fałszerstw dokumentów publicznych. Zarys problematyki, Szkoła Policji w Pile, Piła 2008;

 • referat Dlaczego mamy kłopoty z materiałem porównawczym? wygłoszony w październiku 2008 r. na XIII Krajowym Zjeździe Policyjnych Ekspertów Kryminalistycznych Badań Dokumentów;

 • współautorstwo pozycji wydawniczej [wraz z M. Kaczmarek] Zakres badań kryminalistycznych. Przykładowe pytania do biegłych, Szkoła Policji w Pile, Piła 2008;

 • referat Ryzyko wnioskowania na podstawie kopii w świetle komputerowych możliwości odwzorowania obrazu pisma wygłoszony w 2006 r. na XII Krajowym Zjeździe Policyjnych Ekspertów Kryminalistycznych Badań Dokumentów;

 • rozszerzona wersja artykułu Cechy podpisów powstałych w wyniku naśladownictwa bezpośredniego (wzrokowego) oraz możliwości ich identyfikacji, XVII tom Zeszytów Metodycznych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji, Warszawa 2003;

 • referat Cechy podpisów powstałych w wyniku naśladownictwa bezpośredniego (wzrokowego) oraz możliwości ich identyfikacji wygłoszony w 2002 r. na X Krajowym Zjeździe Policyjnych Ekspertów Kryminalistycznych Badań Dokumentów;

 • publikacja referatu Badania ujawniające zapisy na zniszczonych dokumentach w procesie identyfikacji NN zwłok w "Problemach Kryminalistyki" nr 235/2002 oraz w III tomie materiałów z konferencji Technicznokryminalistyczne badania autentyczności dokumentów publicznych, red. H. Kołecki, Wydawnictwo Poznańskie 2003;

 • referat Badania ujawniające zapisy na zniszczonych dokumentach w procesie identyfikacji NN zwłok wygłoszony w 2001 r. na III Konferencji Technicznokryminalistyczne badania autentyczności dokumentów publicznych w Poznaniu.

Jako ekspert i biegły wydałem już ponad 1000 opinii w zakresie kryminalistycznych badań dokumentów, zarówno w zakresie pisma ręcznego, podpisów, pisma maszynowego, odbitek pieczątek, ujawniania niewidocznych zapisów czy potwierdzania autentyczności dokumentów. Jestem m. in. autorem opinii w sprawie posłanki Renaty Beger dotyczącej fałszerstw na listach poparcia kandydatów w wyborach do Sejmu RP w roku 2001.

W swojej pracy staram się kierować rzetelnością badawczą, uczciwością ludzką oraz dążeniem do poznania prawdy o czynach człowieka. Dlatego też staram się nieustannie rozwijać swoje zainteresowania kryminalistyczne, pogłębiać wiedzę i umiejętności oraz poprzez własne oraz cudze doświadczenie budować zaufanie do siebie jako biegłego.

                                                 

    

 


 
     
Projekt i realizacja - Webtom.pl © 2006